RAS
THIẾT BỊ NƯỚC THẢI > Giá thể vi sinh BIO-BLOK Đan Mạch

Danh mục sản phẩm

Thông tin liên lạc

SANETECH CORP
Add: 208/5C Vo Van Hat Street,  Long Truong Ward, Dist 9, Ho Chi Minh City
Phone: 08.35021368 – Hotline: 0902 316 083
Email: sanetechcorp@gmail.com  or  info@sanetech.com.vn
Website: www.sanetech.com.vn

 

Sản phẩm tiêu biểu

Quảng cáo

Giá thể vi sinh BIO-BLOK Đan Mạch

  • Thương hiệu: BIO-BLOK
  • Xuất xứ: Đan Mạch
  • Series: BIO-BLOK
Hotline: 0903 737 589
Biological treatment by means of BIO-BLOK® as submerged, aerated filters When treating waste waters, different types of wastewater treatment systems can be used. Common to the biological systems is that a given concentration of micro-organisms has to b

Biological treatment by means of BIO-BLOK® as submerged, aerated filters

When treating waste waters, different types of wastewater treatment systems can be used. Common to the biological systems is that a given concentration of micro-organisms has to b

Biological treatment by means of BIO-BLOK® as submerged, aerated filters

When treating waste waters, different types of wastewater treatment systems can be used. Common to the biological systems is that a given concentration of micro-organisms has to b

Biological treatment by means of BIO-BLOK® as submerged, aerated filters

When treating waste waters, different types of wastewater treatment systems can be used. Common to the biological systems is that a given concentration of micro-organisms has to b


Sản phẩm liên quan

Đăng ký đặt hàng

dat hang
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán