RAS
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động / XỬ LÝ NƯỚC CẤP

-XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHU DÂN CƯ

- XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

- XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN, CỨNG, Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ( ARSEN, FLO..)

- XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN

 

Các Lĩnh vực hoạt động khác

XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG HỆ THỐNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN NUÔI THỦY SẢN

Xử lý nước tuần hoàn nuôi...

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán