RAS
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động / XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

SANETECH Thiết kế và cung cấp các giải pháp xử lý khí thải

- Xử lý khí thải lò hơi

- Xử lý khí thải dung môi nhà máy sản xuất sơn

- Xử lý khí thải nhà máy sản xuất bao bì nhựa, cao su, 

- Xử lý khí thải quá trình phun dệt nhuộm

- Xử lý bụi nhà máy gỗ, cơ khí...

- Xử lý mùi trạm xử lý nước thải

- Xử lý mùi nhà máy rác...

Các Lĩnh vực hoạt động khác

XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN NUÔI THỦY SẢN

Xử lý nước tuần hoàn nuôi...

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

XỬ LÝ NƯỚC CẤP

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán