RAS
Công nghệ
Công nghệ / HỆ THỐNG RAS TUẦN HOÀN NUÔI CÁ CHÌNH
SANETECH VỚI CÔNG NGHỆ RAS - BIOBLOK
- TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG FARM NUÔI CÁ CHÌNH, LƯƠN 
- TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG FARM NUÔI THỦY SẢN
 
* ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ:
- ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG TỐT NHẤT CHO THỦY SẢN PHÁT TRIỂN
- TIẾT KIỆM CHI PHÍ CẤP NƯỚC CHO FARM NUÔI
- HỆ THỐNG VẬN HÀNH HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
- ĐẢM BẢO CHO CÁ, TÔM PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH
- KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VÀ RỦI RO                        
- XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Ô NHIỄM NƯỚC.
- HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN 100% NƯỚC
 
SANETECH THIẾT KẾ THI CÔNG NHIỀU FARM LỚN ĐÃ VẬN HÀNH MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO CHỦ ĐẦU TƯ
 
 
 

 

 

 

Các Công nghệ khác

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

Công nghệ bơm lưu lượng lớn

Bơm lưu lượng lớn dùng cho nuôi trồng

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM

Hệ thống xử lý nước thải module di động

Công nghệ xử lý nước thải hệ thống module di đông
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán