sút vảy
Công nghệ
Công nghệ / CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-BLOK - ĐAN MẠCH

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ BIO-BLOK Đan Mạch

Là công nghệ hiện đại và tối ưu nhất cho các Bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị , khách sạn.

Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt loại A và tái sử dụng nước cho tưới cây, vệ sinh

Các Công nghệ khác

CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN ĐAN MẠCH (RAS) FARM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TUẦN HOÀN ( Đan Mạch)- Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động- Kiểm soát...

TẨY CÁU CẶN BẦU NGƯNG

HÓA CHẤT ECO A101 TẨY CÁU CẶN VỆ SINH BẦU NGƯNG

QUI TRÌNH VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH BẰNG HÓA CHẤT A400

QUI TRÌNH VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH BẰNG HÓA CHẤT A400

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM
cloramin B

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán