Công nghệ
Công nghệ / CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-BLOK - ĐAN MẠCH

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ BIO-BLOK Đan Mạch

Là công nghệ hiện đại và tối ưu nhất cho các Bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị , khách sạn.

Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt loại A và tái sử dụng nước cho tưới cây, vệ sinh

Các Công nghệ khác

XỬ LÝ KHÍ THẢI

Công nghệ xử lý khí thải bằng công nghệ hấp thụ tuần hoàn dung môi

Máy Nước Nóng Năng Lượng Không Khí Công Nghiệp

Máy nước nóng năng lượng không khí

Công nghệ bơm lưu lượng lớn

Bơm lưu lượng lớn dùng cho nuôi trồng

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM

Hệ thống xử lý nước thải module di động

Công nghệ xử lý nước thải hệ thống module di đông

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán