RAS
Công nghệ
Công nghệ / CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIO-BLOK - ĐAN MẠCH

Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ BIO-BLOK Đan Mạch

Là công nghệ hiện đại và tối ưu nhất cho các Bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị , khách sạn.

Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt loại A và tái sử dụng nước cho tưới cây, vệ sinh

Các Công nghệ khác

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

HỆ THỐNG RAS TUẦN HOÀN NUÔI CÁ CHÌNH

HỆ THỐNG RAS TUẦN HOÀN NUÔI CÁ CHÌNH RAS - BIOBLOK

Công nghệ bơm lưu lượng lớn

Bơm lưu lượng lớn dùng cho nuôi trồng

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM

Hệ thống xử lý nước thải module di động

Công nghệ xử lý nước thải hệ thống module di đông
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán