sút vảy
Công nghệ
Công nghệ / CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN ĐAN MẠCH (RAS) FARM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TUẦN HOÀN RAS BACTOPOND  ( Đan Mạch)

- Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động

- Kiểm soát các thành phần ô nhiễm trong ao

- Tăng Oxygen và duy trì Oxygen ở mức cao.

- Xử lý NO2-, NO3-  trong ao

- Xử lý Khí Độc trong ao

- Xử lý BOD trong ao.

HỆ THỐNG LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO HỒ CÁ KOI CỦA BẠN LUÔN MẠNH KHỎE

 

 

Các Công nghệ khác

TẨY CÁU CẶN BẦU NGƯNG

HÓA CHẤT ECO A101 TẨY CÁU CẶN VỆ SINH BẦU NGƯNG

QUI TRÌNH VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH BẰNG HÓA CHẤT A400

QUI TRÌNH VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH BẰNG HÓA CHẤT A400

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM
cloramin B

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán