sút vảy
Công nghệ
Công nghệ / CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN ĐAN MẠCH (RAS) FARM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TUẦN HOÀN RAS BACTOPOND  ( Đan Mạch)

- Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động

- Kiểm soát các thành phần ô nhiễm trong ao

- Tăng Oxygen và duy trì Oxygen ở mức cao.

- Xử lý NO2-, NO3-  trong ao

- Xử lý Khí Độc trong ao

- Xử lý BOD trong ao.

HỆ THỐNG LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO HỒ CÁ KOI CỦA BẠN LUÔN MẠNH KHỎE

 

 

Các Công nghệ khác

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC từ 300 đến 90.000 lít/giờ Hệ thống lọc nước RO được xem là một trong số sản...

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM

Hệ thống xử lý nước thải module di động

Công nghệ xử lý nước thải hệ thống module di đông

CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN BIO-BLOK TRONG NUÔI TÔM,CÁ

Công nghệ Bio-Blok của Đan Mạch là công nghệ mới nhất được ứng dụng trong kiểm soát chất lượng nước...
cloramin B

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán