RAS
Công nghệ
Công nghệ / Công nghệ bơm lưu lượng lớn

Công ty Sanetech Chế tạo bơm lưu lượng lớn

Tiết kiệm điện, đáp ứng nhu cầu về lưu lượng trong nuôi trồng

- Giá thành tốt nhất

Các Công nghệ khác

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO

HỆ THỐNG RAS TUẦN HOÀN NUÔI CÁ CHÌNH

HỆ THỐNG RAS TUẦN HOÀN NUÔI CÁ CHÌNH RAS - BIOBLOK

Công nghê tuần hoàn trong nuôi tôm

ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ BIO-BLOK ĐAN MẠCH TRONG NUÔI TÔM

Hệ thống xử lý nước thải module di động

Công nghệ xử lý nước thải hệ thống module di đông
RAS

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán